مراکز کارشناسی کاراپنو

برند شرکت کد عاملیت نام عاملیت شماره تماس آدرس
هیوندای آسان موتور 200 تعمیرگاه مرکزی آسان موتور 021-48645566 تهران- کیلومتر هشت جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم جنوبی، نبش کوچه دوم غربی
کیاموتور اطلس خودور 100 تعمیرگاه مرکزی اطلس خودرو 021-48644444 تهران- کیلومتر هشت جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم جنوبی، خیابان چهارم پلاک 9